Internet dla firm

PRO 1024
symetryk

PRO 2048
symetryk
PRO 4096
symetryk
Szybkość pobierania 1024 kBit/s 2048 kBit/s 4096 kBit/s
Szybkość wysyłania 1024 kBit/s 2048 kBit/s 4086 kBit/s
Instalacja 99,00 zł. 1,00 zł. 1,00 zł.
Okres zobowiązania 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy
Abonament 149,00 199,00 299,00

Każdy zestaw zawiera:

Zestaw zawiera :
1 x Urządzenie Zewnętrzne APC
1x Antena do 14 dbi
1 m kabla UTP kat5 do połączenia komputera z urządzeniem
10 m kabla antenowego H-155


Dodatkowe stanowisko - za każdy aktywowany login/hasło
Oplata miesięczna
- Dostęp dla jednego, dodatkowego stanowiska.
- Pozycja zwiększa maksymalny upload o 32 kbps oraz download o 64 kbps.
- Dodatkowy login i hasło.
20 zł
Właczenie funkcjonalności NAT w odbiorniku
(ROUTER, bez prawa podziału łącza poza lokal abonenta)
49 zł
Publiczny adres IP 10 zł / mieś.
Dodatkowy kabel UTP do połączenia komputera z urządzeniem APC 3 zł / metr
Konfiguracja połączeń sieciowych w komputerze klienta 20 zł
Karta Sieciowa Ethernet 30 zł
Ponowna konfiguracja połączenia Internetowego przez serwis Schmetterling 50 zł
Nieuzasadnione wezwanie serwisu (nie działanie łącza spowodowana przez użytkownika) 50 zł
Wysyłka faktury (faktur) w formie papierowej listem POLECONYM 5 zł
Zawieszenie usługi 39 zł jednorazowo
Zmiana planu taryfowego - "STARY" na "NOWY" 69 zł jednorazowo
Zmiana taryfy - "WYŻSZA" na "NIŻSZA" 49 zł jednorazowo
Ponowne aktywowanie usługi :
- po zawieszeniu usługi spowodowanej brakiem płatności
- po naruszeniu regulaminu
20 zł

   
Komunikacja między klientami jest możliwa.
    
Podane prędkości dotyczą maksymalnego transferu do najbliższego węzła dostępowego i nie są gwarantowane.
    
Pakiety nie mają limitów ilości przesyłanych danych.
    
Zmiana Planu TARYFOWEO - dostępna dla Abonentów korzystających z naszych usług od 9 miesięcy, posiadających umowy bezterminowe bądź z zakończonym okresem minimalnym oraz uregulowanymi płatnościami względem Operatora.