Usługi dodatkowe

Dodatkowe stanowisko 50 - 100 zł
Demontaż sprzętu 100 zł
Konfiguracja routera bezprzewodowego 49 zł
Dodatkowy Upload +1Mbit/s 19 zł / mieś.
Publiczny adres IP 10 zł / mieś.
Dodatkowy kabel UTP do połączenia komputera z urządzeniem APC 3 zł / metr
Konfiguracja połączeń sieciowych w komputerze klienta 20 zł
Karta Sieciowa Ethernet 30 zł
Dojazd do klienta przez serwis Schmetterling 30 zł
Nieuzasadnione wezwanie serwisu (nie działanie łącza spowodowana przez użytkownika) 50 zł
Wysyłka faktury (faktur) w formie papierowej listem 5 zł
Zmiana planu taryfowego 1 zł jednorazowo
Zmiana taryfy - "WYŻSZA" na "NIŻSZA" (po upłynięciu okresu minimalnego) 49 zł jednorazowo
Zmiana miejsca usługi dostępu do Internetu w obrębie sieci SCHMETTERLING 50 - 100 zł
Dodatkowe stanowisko 100 - 200 zł
Ponowne aktywowanie usługi:
- po zawieszeniu usługi spowodowanej brakiem płatności
- po naruszeniu regulaminu
50 zł

Komunikacja między klientami jest możliwa.
    
Podane prędkości dotyczą maksymalnego transferu do najbliższego węzła dostępowego i nie są gwarantowane.
    
Pakiety nie mają limitów ilości przesyłanych danych.
    
Zmiana Planu TARYFOWEO - dostępna dla Abonentów korzystających z naszych usług od 9 miesięcy, posiadających umowy bezterminowe bądź z zakończonym okresem minimalnym oraz uregulowanymi płatnościami względem Operatora.
    
Predkosc wysyłania UPLOAD dla wszytkich taryf bezprzewodowychwynosi 512 kbit/s.