Usługi dodatkowe

Demontaż sprzętu przez serwis SCHMETTERLING po wygasnięciu umowy. 100 zł
Konfiguracja routera bezprzewodowego 50 zł
Dodatkowy Upload +1Mbit/s 20 zł / mieś.
Publiczny adres IP 10 zł / mieś.
Dodatkowy kabel UTP do połączenia komputera z urządzeniem APC 5 zł / metr
Konfiguracja połączeń sieciowych w komputerze klienta 50 zł
Asysta techniczna – konfigurowanie urządzęń klienta: TV, Smartfon, Tablet, Drukarka sieciowa, itp. 100 zł
Dojazd do klienta przez serwis Schmetterling 50 zł
Nieuzasadnione wezwanie serwisu (nie działanie łącza spowodowana przez użytkownika) 100  zł
Wysyłka faktury (faktur) w formie papierowej listem 5 zł
Zmiana planu taryfowego 1 zł jednorazowo
Zmiana taryfy - "WYŻSZA" na "NIŻSZA" (po upłynięciu okresu minimalnego) 50 zł jednorazowo
Zmiana miejsca usługi dostępu do Internetu w obrębie sieci SCHMETTERLING 100  - 200 zł
Dodatkowe stanowisko 100 - 200 zł
Ponowne aktywowanie usługi:
- po zawieszeniu usługi spowodowanej brakiem płatności
- po naruszeniu regulaminu
50 zł

Komunikacja między klientami jest możliwa.
    
Podane prędkości dotyczą maksymalnego transferu do najbliższego węzła dostępowego i nie są gwarantowane.
    
Pakiety nie mają limitów ilości przesyłanych danych.
    
Zmiana Planu TARYFOWEO - dostępna dla Abonentów korzystających z naszych usług od 9 miesięcy, posiadających umowy bezterminowe bądź z zakończonym okresem minimalnym oraz uregulowanymi płatnościami względem Operatora.
    
Predkosc wysyłania UPLOAD dla wszytkich taryf bezprzewodowychwynosi 1024 kbit/s.